banner-cai-cau-vong

HẠT GIỐNG HỮU CƠ


Shop chuyên cung cấp hạt giống Johnny Seeds chính hãng.
 Hạt nhập khẩu trực tiếp.
 Tỷ lệ nảy mầm cao.
 Giống F1 chuẩn
25354014-2010214325930624-3579370092392807196-n